Условия за ползване

условия на ползване

С използването на уебсайта www.piedo.bg и електронния магазин към него, Вие приемате и сте съгласни с описаните по долу Условия за използване.

Дружеството и/или негови партньори и доставчици са собственици на цялото съдържание на Сайта, в това число и на търговското име „Пиедо “ ЕООД, на логото, слогани, корпоративните символи и изображения, на търговските марки, на статиите, видни на Сайта. Материалите, публикувани на Сайта, попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други относими нормативени актове. Всеки акт на тяхна непозволена употреба ще бъде третиран като нарушение на авторско право, на права върху търговски марки или на съответните други нормативни разпоредби. Без изричното предварително писмено съгласие на Дружеството, нито една част от този Сайт не може да бъде възпроизвеждана – копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, в медия, друг уебсайт, или компютърна среда, без оглед на целта на възпроизвеждането, разпространението или ползването. Към всички неупоменати в настоящите Условия въпроси, както и спорове, искове и други относно използването на Уебсайта, се прилага законодателството на Република България.