Възпитаване на уважение към възрастните

Преди беше необичайно деца и тинейджъри да проявят грубост и неуважение към възрастен. За съжаление, времената се менят. Възпитайте вашите деца с уважение към възрастните

Независимо къде живеете, вероятно виждате често деца и подрастващи да бъдат груби с по-възрастните. От отговаряне на учители до очевидно невнимание към възрастните в публично пространство, много млади хора сякаш не са били научени как да уважават по-големите.

Като родител, вие имате шанса да се намесите в това обезпокоително явление. Започвайки възможно най-рано, виe все още можете да възпитате уважение към възрастните във вашите деца. Като порастват, ще се гордеете виждайки как общуват с големите по учтив, приятелски и уважителен начин. Няма да стане с магия, обаче. Вие трябва да положите съзнателно усилие да насадите в детето си тези ценности. Усърдието ви ще се отплати, детето ви ще развие умения, които ще му служат цял живот.

уважение

Започнете рано

Много по-лесно е да заложите положителни ценности в детето рано, отколкото да поправяте лошо поведение по-късно. Имайки това предвид, научете детето си да уважава възрастните от самото начало.Отново, примерът, който вие му дадете ще бъде от най-голямо значение.Когато детето порасне, гледайки как вие подхождате към възрастните с респект и учтивост, то ще последва този пример без дори да се замисли.

Бъдете модел за подражание

Дръжте се по начина, по който искате децата ви да се държат. Ако сте пренебрежителни, неуважителни или направо груби към възрастните, как ще очаквате от дете да не последва примера ви? Позволете на децата ви да ви видят да общувате спокойно, дружелюбно и учтиво с родители, баби и дядовци, възрастни съседи и други, колкото се може по-често. Вашият пример ще надделее над лошия такъв от техните връсници и дори други възрастни в обществото.

Обяснете значимостта на възрастните

Не налагайте модел „защото така казах“. Децата не реагират добре, когато им кажат какво да направят, но не и защо да го направят. Едно просто „уважавай възрастните“ не е достатъчно. Обяснението за значението на възрастните ще мотивира детето ви да бъде мило и учтиво с тях. Обяснете, че по-големите, учителите, съседите и дори непознатите имат доста повече житейски опит. Техните години опит им дават безценна гледна точка/перспектива (perspective), която може да бъде изключително ценна. Кажете на детето си да си представи как някой е груб с баба му или как някой отказва да помогне на дядо му да пресече улицата. Това ще помогне на детето да разбере колко е важно да уважава възрастните.

Възпитайте уважение към различността

Когато децата прекарват време с по-големите, те се научават какво е да уважаваш различното. В своя живот, децата ви ще се срещнат и общуват с много хора от всякакъв произход. Като прекарват време с бабите и дядовците си, както и с други възрастни, децата ще разберат, че хората имат различно минало и опит и всеки от тях заслужава уважение. Възрастните в живота на детето ви могат да дойдат и от различни култури, с различни политически и религиозни убеждения. Научете детето си не да съди тези разлики, а да проявява респект към тях. Обяснете му, че така то може да разшири хоризонта си и да спечели от другите същия този респект в замяна.

Направете исканията си ясни

Кажете на децата си, че очаквате от тях да проявяват уважение към другите по принцип. Кажете им, че тяхното държание има значение за вас и не искате да ви разочароват. Ако възникне проблем, бъдете справедливи, но и строги относно последствията. Ако не сте последователни ще бъде малко вероятно детето ви да приема исканията ви сериозно в бъдеще.

Възпитайте основното за учтивостта 

Не може да очаквате дете да бъде уважително, ако не знае как да бъде учтиво. Тук може да помогне малко разиграване на сцени, за да демонстрирате как се проявява учтивост. Това включва кога се казва „моля“, „благодаря“, „съжалявам“ и други фрази. Обяснете на детето, че трябва да бъде учтиво както с хора, които познава, така и с непознати. Окуражавайте общуването на детето с персонал, продавачи и други хора в общественото пространство. Както винаги, бъдете учтиви, за да вижда детето във вас добър модел за подражание.

Винаги поощрявайте уважението

Уверете се, че детето ви знае, че няма изключения за уважението и учтивостта към другите. Кажете им, че дори да видят техен връстник да бъде груб с възрастен, не е хубаво те да го взимат за пример. Следете за деца, които се държат зле с възрастните. Посочете ги на детето и му кажете защо не е ок това, което виждат. Обяснете на своето дете, че трябва да проявява уважение дори възрастният да подхожда неучтиво. Кажете, че е хубаво да бъде по-добрият човек в тази ситуация, а не да се поддаде и да бъде грубо.

Научете добри разговорни умения

Уверете се, че детето знае как да се обръща към възрастните. По принцип е добре да се обръща към хората с „господин/госпожо“ последвано от фамилията на съответния човек. Другият човек трябва да даде разрешение да бъде наричан по първо име и да му се говори на „ти“. Научете детето да не прекъсва хората докато говорят. Кажете им, че дори да им е скучно, когато разговарят, не е хубаво да си проличава по държанието им. Окуражавайте детето да се усмихва и да гледа хората в очите. Кажете му да избягва уличен език. Не на последно място, нека бъде ясно, че вулгарният език е недопустим и няма да бъде толериран.

Хващайте проблема в корена му

Когато стане дума за възпитаването на уважително отношение към възрастните, не оставяйте нещата да се изплъзнат. Привидно незначителен жест може да проправи път на дългосрочно лошо поведение. Едновременно с това обаче, не злепоставяйте детето, когато случайно се изпусне за нещо. Изчакайте да можете да разговаряте насаме и обяснете ясно какво в поведението му е било неприемливо.

Окуражавайте прекарването на време с доверени възрастни

Възрастните обичат да прекарват време с младите. За съжаление, много деца гледат да държат разстояние от възрастните и никога не се чувстват комфортно, когато разговарят. Като подкрепяте детето в прекарването на време с възрастни още от ранна възраст, Вие осигурявате на детето спокойствие при общуването с възрастни за по-нататък. Кажете на децата си, че най-вероятно имат повече общо с възрастните, отколкото си мислят. Намерете примери за дейности, на които и детето, и дядо му, например, се наслаждават. Освен това, кажете на детето, че прекарването на време в компанията на възрастни е добър начин да придобият познания за живота. Може да не го разберат сега, но децата ви ще се радват, че са прекарали повече време с възрастни, когато пораснат.

Използвайте позитивна мотивация

Също толкова важно е както да му се дава съвет, когато сбърка, така и да се хвали едно дете, когато има добри обноски. Когато видите, че детето ви се държи любезно и дружелюбно, отбележете го и му кажете, че се гордеете с него. Въпреки поведението си, децата като цяло искат да угодят на своите родители. Имайки това предвид, по-лесно ще насърчавате доброто поведение.

Окуражавайте отзивчивостта

Отгледайте децата си да помагат на по-възрастните. Държането на врати, помагането на хора да пресекат улицата и помагането на някого да стигне нещо на висок рафт са все примери за това. Кажете на детето си, че трябва да правят такива неща без да очакват нещо в замяна. Обяснете, че добрата постъпка е възнаграждаваща сама по себе си. Когато видите, че детето ви помага на някого – особено на възрастни – похвалете го.

Обяснете, че няма изключения

Обяснете, че трябва да бъдем уважителни към другите, дори те да не са много мили. Едновременно с това проявете съчувствие, ако детето ви дойде при вас разстроено заради неприятна случка при общуване с възрастен. Кажете им, че е важно да бъдат по-добрият човек и да не се поддават на напрежение от страна на връстници да бъдат груби.

Възпитаването на уважение към възрастните във вашето дете не е нещо, което ще се случи за ден-два. То е продължителен процес, който трябва да бъде поддържан през годините. Започвайки от ранна възраст, бивайки добър пример за подражание и обяснявайки най-простите принципи на вашето дете, вие ще възпитате един мил, учтив и любезен човек, с когото ще се гордеете.

Разгледайте нашите детски обувки.


виж още